Zasady i warunki

PRZEGLĄD

Ta strona internetowa jest obsługiwana przez OmnieShop®. Na całej stronie, terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do OmnieShop®. OmnieShop® oferuje tę stronę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na tej stronie dla Ciebie, użytkowniku, pod warunkiem akceptacji przez Ciebie wszystkich warunków, zasad, polityk i komunikatów zawartych tutaj.

Przez odwiedzanie naszej strony i/lub dokonywanie zakupów u nas, korzystasz z naszej „Usługi” i zgadzasz się być związany niniejszymi warunkami i zasadami ("Warunki świadczenia usług", "Warunki"), w tym dodatkowymi warunkami i zasadami oraz politykami, do których jest tu odwołanie i/lub są dostępne przez hiperłącze. Niniejsze Warunki świadczenia usług stosują się do wszystkich użytkowników strony, w tym bez ograniczeń do użytkowników przeglądarek, dostawców, klientów, handlowców i/lub współpracowników treści.

Prosimy o uważne zapoznanie się z tymi Warunkami świadczenia usług przed korzystaniem z naszej strony internetowej lub jej użytkowaniem. Korzystając z jakiejkolwiek części strony, zgadzasz się być związany tymi Warunkami świadczenia usług. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami i zasadami niniejszej umowy, nie możesz korzystać z tej strony internetowej ani z żadnych usług. Jeśli niniejsze Warunki świadczenia usług są uważane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do tych Warunków świadczenia usług.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia, które są dodawane do bieżącego sklepu, również podlegają Warunkom świadczenia usług. Możesz przeglądać najbardziej aktualną wersję Warunków świadczenia usług w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części tych Warunków świadczenia usług, publikując aktualizacje i/lub zmiany na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest regularne sprawdzanie tej strony w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami. Kontynuowanie korzystania z naszej strony internetowej lub dostęp do niej po opublikowaniu zmian oznacza akceptację tych zmian.

Nasz sklep jest hostowany przez Shopify Inc. Dostarczają oni nam platformę handlową e-commerce online, która umożliwia nam sprzedaż naszych produktów i usług.

 

 

SEKCJA 1 - WARUNKI SKLEPU ONLINE

Zgadzając się na te Warunki świadczenia usług, oświadczasz, że jesteś przynajmniej pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania, lub że jesteś pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i wyraziłeś nam zgodę na umożliwienie korzystania z tej strony przez jakiegokolwiek z twoich małoletnich zależnych.

Nie możesz używać naszych produktów w celach nielegalnych lub nieuprawnionych, ani nie możesz naruszać żadnych praw w swojej jurysdykcji (w tym, ale nie ograniczając się do praw autorskich) w korzystaniu z Usługi.

Nie wolno ci przesyłać żadnych robaków ani wirusów ani żadnego kodu o charakterze destrukcyjnym.

Naruszenie któregokolwiek z Warunków skutkować będzie natychmiastowym zakończeniem Twoich Usług.

SEKCJA 2 - OGÓLNE WARUNKI

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy obsługi każdemu z dowolnego powodu w dowolnym momencie.

Rozumiesz, że twoja treść (nie obejmując informacji o karcie kredytowej), może być przekazywana bez szyfrowania i obejmować (a) transmisje po różnych sieciach; i (b) zmiany w celu dostosowania się i przystosowania do wymagań technicznych sieci łączących lub urządzeń. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieci.

Zgadzasz się nie reprodukować, nie kopiować, nie sprzedawać, nie odsprzedawać ani nie wykorzystywać w żaden sposób żadnej części Usługi, korzystania z Usługi lub dostępu do Usługi lub jakiegokolwiek kontaktu na stronie internetowej, za pomocą którego jest świadczona usługa, bez wyraźnej pisemnej zgody naszej.

Nagłówki użyte w niniejszej umowie są dodane wyłącznie dla wygody i nie będą ograniczać ani w inny sposób wpływać na te Warunki.

SEKCJA 3 - DOKŁADNOŚĆ, PEŁNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli udostępnione na tej stronie informacje nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiał na tej stronie jest udostępniany wyłącznie dla ogólnych informacji i nie powinien być polegany ani wykorzystywany jako jedyny podstawowy środek do podejmowania decyzji bez konsultacji podstawowych, bardziej dokładnych, pełniejszych lub bardziej aktualnych źródeł informacji. Poleganie na materiale na tej stronie odbywa się na własne ryzyko.

Ta strona może zawierać pewne historyczne informacje. Informacje historyczne, koniecznie, nie są aktualne i są dostarczane wyłącznie w celach referencyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości tej strony w dowolnym czasie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania żadnych informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że to ty jesteś odpowiedzialny za monitorowanie zmian na naszej stronie.

 

 

SEKCJA 4 - MODYFIKACJE USŁUGI I CEN

Ceny naszych produktów podlegają zmianom bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie prawo w dowolnym momencie do modyfikowania lub wstrzymania Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub treści) bez wcześniejszego powiadomienia w dowolnym momencie.

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za żadne modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie Usługi.

SEKCJA 5 - PRODUKTY LUB USŁUGI (w miarę możliwości)

Pewne produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej. Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczoną ilość i podlegać zwrotowi lub wymianie tylko zgodnie z naszą Polityką zwrotów.

Dokładaliśmy wszelkich starań, aby prezentować jak najdokładniej możliwe kolory i obrazy naszych produktów dostępnych w sklepie. Nie możemy jednak zagwarantować, że wyświetlenie jakiegokolwiek koloru na monitorze komputera będzie dokładne.

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie mamy obowiązku, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub Usług dla jakiejkolwiek osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy korzystać z tego prawa w sposób indywidualny. Zastrzegamy sobie również prawo do ograniczenia ilości jakichkolwiek produktów lub usług, które oferujemy. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą być zmieniane w każdej chwili bez wcześniejszego powiadomienia, wyłącznie według naszego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania sprzedaży dowolnego produktu w dowolnym czasie. Wszelkie oferty dotyczące produktów lub usług udostępnianych na tej stronie są nieważne tam, gdzie jest to zabronione.

Nie gwarantujemy, że jakość żadnych produktów, usług, informacji ani innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez ciebie będzie spełniać twoje oczekiwania, ani że jakiekolwiek błędy w Usłudze zostaną poprawione.

SEKCJA 6 - DOKŁADNOŚĆ DANYCH FAKTUROWANIA I KONTA

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy złożenia przez ciebie zamówienia. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, w gospodarstwie domowym lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia składane przez lub na konto tego samego klienta, tę samą kartę kredytową oraz/lub zamówienia, które korzystają z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub wysyłki. W przypadku wprowadzenia zmiany lub anulowania zamówienia możemy spróbować powiadomić cię poprzez kontaktowanie się z adresem e-mail i/lub adresem rozliczeniowym/numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazu zamówień, które, według naszego wyłącznego uznania, wydają się być składane przez dealerów, przedstawicieli handlowych lub dystrybutorów.

Zgadzasz się dostarczyć aktualne, kompletne i dokładne informacje o zakupach i koncie dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Zgadzasz się natychmiastowo zaktualizować swoje konto i inne informacje, w tym adres e-mail i numery kart kredytowych oraz daty ich ważności, abyśmy mogli sfinalizować twoje transakcje i skontaktować się z tobą w razie potrzeby.

Aby uzyskać więcej szczegółów, zapoznaj się z naszą Polityką zwrotów.

 

SEKCJA 7 - NARZĘDZIA OPCJONALNE

Możemy udostępniać ci dostęp do narzędzi stron trzecich, nad którymi nie monitorujemy ani nie mamy nad nimi kontroli ani wpływu.

Zgadzasz się i akceptujesz, że udostępniamy dostęp do takich narzędzi „w takim stanie”, „w takim stanie dostępności” bez jakiejkolwiek gwarancji, przedstawień lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez jakiegokolwiek poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z korzystania z opcjonalnych narzędzi stron trzecich.

Korzystanie przez ciebie z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem witryny jest całkowicie na twoje własne ryzyko i decyzję, a ty powinieneś upewnić się, że znasz i akceptujesz warunki, na jakich narzędzia dostarczane są przez odpowiednich dostawców stron trzecich.

Możemy również w przyszłości oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem strony internetowej (w tym wydanie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i/lub usługi będą również podlegać tym Warunkom świadczenia usług.

SEKCJA 8 - ŁĄCZA DO STRON TRZECICH

Pewne treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej Usługi mogą zawierać materiały pochodzące od stron trzecich.

Łącza do stron trzecich na tej stronie mogą przekierować cię do stron internetowych stron trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie jesteśmy odpowiedzialni za sprawdzanie lub ocenianie treści lub dokładności i nie gwarantujemy i nie ponosimy odpowiedzialności ani odpowiedzialności za materiały lub strony internetowe stron trzecich.

Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne szkody ani szkody związane z zakupem lub użytkowaniem towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonanych w związku z jakimiś stronami internetowymi stron trzecich. Prosimy o dokładne zapoznanie się z politykami i praktykami stron trzecich oraz upewnienie się, że je rozumiesz, zanim przystąpisz do jakiejkolwiek transakcji. Skargi, roszczenia, obawy lub pytania dotyczące produktów stron trzecich należy kierować do strony trzeciej.

SEKCJA 9 - KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW, FEEDBACK I INNE DOSTAWY

Jeśli, na naszą prośbę, wysyłasz określone zgłoszenia (na przykład zgłoszenia konkursowe) lub bez naszej prośby wysyłasz pomysły kreatywne, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, drogą mailową, pocztą lub innym sposobem („komentarze”), zgadzasz się, że możemy w dowolnym momencie, bez ograniczeń, edytować, kopiować, publikować, dystrybuować, tłumaczyć i w inny sposób korzystać w dowolnym medium z dowolnych komentarzy, które przesyłasz do nas. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani (1) do zachowania żadnych komentarzy w zaufaniu; (2) do płacenia odszkodowania za jakiekolwiek komentarze; ani (3) do odpowiedzi na jakiekolwiek komentarze.

Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego wyłącznego uznania są nielegalne, obraźliwe, groźne, zniesławiające, szkalujące, obraźliwe, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób nieodpowiednie lub naruszające jakiekolwiek prawa własności intelektualnej lub te Warunki świadczenia usług.

Zgadzasz się, że twoje komentarze nie naruszają praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości lub innych praw osobistych lub własnościowych. Ponadto zgadzasz się, że twoje komentarze nie będą zawierać treści zniesławiających lub w inny sposób nielegalnych, obraźliwych lub obscenicznych, ani nie będą zawierać wirusa komputerowego ani innego oprogramowania szkodliwego, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na funkcjonowanie Usługi lub dowolnej powiązanej witryny. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, udawać kogoś innego ani w inny sposób wprowadzać nas lub osoby trzecie w błąd co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy. Jesteś wyłącznym odpowiedzialny za wszelkie komentarze, które publikujesz, oraz za ich dokładność. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za żadne komentarze opublikowane przez ciebie lub przez osoby trzecie.

 

SEKCJA 10 - INFORMACJE OSOBISTE

Twoje przekazanie danych osobowych za pośrednictwem sklepu jest regulowane naszą Polityką prywatności. Aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności, kliknij tutaj.

SEKCJA 11 - BŁĘDY, NIEDOBRANIA I NIEDOCHOWANIA

Czasami mogą wystąpić informacje na naszej stronie internetowej lub w Usłudze, które mogą zawierać błędy typograficzne, niedokładności lub braki, które mogą dotyczyć opisu produktu, cen, promocji, ofert, opłat za przesyłkę, czasów realizacji i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do korekty wszelkich błędów, niedokładności lub opuszczonych informacji, a także do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na dowolnej powiązanej witrynie są nieprawidłowe w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia).

Nie mamy obowiązku aktualizowania, modyfikowania ani wyjaśniania informacji w Usłudze lub na dowolnej powiązanej witrynie, w tym, ale nie ograniczając się do, informacji o cenach, z wyjątkiem wymaganych przez prawo. Nie określono określonej daty aktualizacji ani odnowienia w Usłudze ani na dowolnej powiązanej witrynie, co oznacza, że ​​wszystkie informacje w Usłudze lub na dowolnej powiązanej witrynie powinny być uznawane za aktualne i dokładne w dniu korzystania z Usługi, chyba że inaczej wskazano w Usłudze lub na dowolnej powiązanej witrynie.

SEKCJA 12 - ZAKAZANE UŻYTKI

Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach świadczenia usług, zakazane jest korzystanie z Usługi lub jej treści: (a) do jakichkolwiek nielegalnych celów; (b) zachęcanie innych do popełniania lub uczestniczenia w działaniach nielegalnych; (c) naruszanie jakichkolwiek przepisów, zasad, praw lub lokalnych przepisów; (d) naruszanie naszych praw własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej innych; (e) molestowanie, znieważanie, obrażanie, szkalowanie, zniesławianie, pomówienie, zastraszanie lub dyskryminacja ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, przynależność narodową, niepełnosprawność, wiek, status wegetariański lub jakikolwiek inny; (f) przedstawianie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) przesyłanie lub przekazywanie wirusów lub jakiegokolwiek innego rodzaju kodu złośliwego, który będzie lub może być używany w jakikolwiek sposób, który wpłynie na funkcjonowanie Usługi lub dowolnej powiązanej witryny, innych witryn lub Internetu; (h) zbieranie lub śledzenie osobistych informacji innych; (i) spamowanie, phishing, pharming, pretexting, spidering, crawling lub scraping; (j) jakiekolwiek nieodpowiednie, nieetyczne lub nielegalne użycie Usługi; lub (k) ingerencja lub próba ingerencji w działanie Usługi lub dowolnej powiązanej witryny, innych witryn lub Internetu, w tym, ale nie ograniczając się do, przesłaniania, wyłączania lub zmiany sposobu działania Usługi.

Zastrzegamy sobie prawo do rozwiązania korzystania z Usługi lub dowolnej powiązanej witryny w przypadku naruszenia zakazów określonych w Warunkach świadczenia usług.

SEKCJA 13 - Gwarancja Ograniczenia; Ograniczenie odpowiedzialności

Nie gwarantujemy, niezależnie od tego, czy prowadzenie Usługi będzie bez zakłóceń lub błędów.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z korzystania przez ciebie z Usługi lub jakiejkolwiek zawartości (lub produktu) zamówionego za pośrednictwem Usługi, w tym, ale nie ograniczając się do szkód przypadkowych, bezpośrednich, pośrednich, kar, dodatkowych, szkód karanych, lub specjalne, szkody wynikające z utraty zysków, danych, możliwości biznesowych lub możliwości handlowych, nawet jeśli zostaliśmy powiadomieni o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponieważ niektóre jurysdykcje lub stany nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody konsekwentne lub przypadkowe, w takim przypadku nasza odpowiedzialność będzie ograniczona do maksymalnego zakresu dozwolonego przez prawo.

SEKCJA 14 - Odszkodowanie

Zgadzasz się zwolnić, bronić się i chronić nas i naszych dyrektorów, urzędników, pracowników, kontrahentów, agentów, dystrybutorów, dostawców i dostawców usług od wszelkich roszczeń lub żądań, w tym opłat za usługi prawne, wynikających z twojego naruszenia niniejszych Warunków świadczenia usług lub dokumentów, do których się odwołujesz, lub z twojego naruszenia jakichkolwiek praw osoby trzeciej.

 

 

SEKCJA 15 - ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃW przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków świadczenia usług zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie będzie jednak wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za oddzieloną od niniejszych Warunków świadczenia usług, takie ustalenie nie wpłynie na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

SEKCJA 16 - ROZWIĄZANIE UMOWYZobowiązania i obowiązki stron powstałe przed datą rozwiązania umowy pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy dla wszystkich celów.Niniejsze Warunki świadczenia usług obowiązują do momentu ich wypowiedzenia przez użytkownika lub przez nas. Użytkownik może wypowiedzieć niniejsze Warunki świadczenia usług w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chce już korzystać z naszych Usług lub zaprzestając korzystania z naszej witryny.Jeśli w naszej wyłącznej ocenie użytkownik nie zastosuje się lub podejrzewamy, że nie zastosował się do któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszych Warunków świadczenia usług, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez powiadomienia, a użytkownik pozostanie odpowiedzialny za wszystkie kwoty należne do dnia rozwiązania umowy włącznie; i/lub w związku z tym możemy odmówić użytkownikowi dostępu do naszych Usług (lub jakiejkolwiek ich części).
 

SEKCJA 17 - CAŁOŚĆ UMOWYNiewykonanie lub niewyegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie zasady lub reguły operacyjne opublikowane przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do Usługi stanowią całość umowy i porozumienia między użytkownikiem a nami i regulują korzystanie z Usługi przez użytkownika, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i propozycje, ustne lub pisemne, między użytkownikiem a nami (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje Warunków świadczenia usług).Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszych Warunków świadczenia usług nie będą interpretowane na niekorzyść strony redagującej.

SEKCJA 18 - PRAWO WŁAŚCIWENiniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie odrębne umowy, na mocy których świadczymy usługi na rzecz użytkownika, podlegają prawu Adresse, Ville, CodePostal, Francja i zgodnie z nim będą interpretowane.

 

SEKCJA 19 - ZMIANY WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUGUżytkownik może zapoznać się z najbardziej aktualną wersją Warunków świadczenia usług w dowolnym momencie na tej stronie.Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony internetowej lub Usługi po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach świadczenia usług oznacza akceptację tych zmian.

SEKCJA 20 - DANE KONTAKTOWEPytania dotyczące Warunków świadczenia usług należy kierować do nas na adres support@omnieshop.com.